RobinWoofs värden

För bra vinstdrivande företag

Väx hållbart

På RobinWoof tror vi att hållbar tillväxt är avgörande för vår verksamhets långsiktiga framgång. Vi prioriterar våra kunders, anställdas och planetens välbefinnande i allt vi gör. Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan genom att använda miljövänliga material och processer och genom att stödja hållbara initiativ i vår leveranskedja och samhällen.

Skapa medvetet

På RobinWoof tror vi att varje beslut och åtgärd vi vidtar bör vara avsiktliga och målmedvetna. Vi är engagerade i att skapa produkter, tjänster och upplevelser som är noggrant genomtänkta och designade för att ge maximalt värde till våra kunder.

Främja mångfald och inkludering

På RobinWoof är vi fast beslutna att främja en arbetsplats och kundupplevelse som är inkluderande och välkomnande för människor med alla bakgrunder, identiteter och erfarenheter. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig värderade, respekterade och hörda.

Genom att främja mångfald och inkludering kan vi skapa ett mer innovativt, dynamiskt och framgångsrikt företag. Detta är ett kärnvärde som är kärnan i allt vi gör.

Upprätthålla självansvar (etiskt bunden)

På RobinWoof tror vi att det är viktigt att vara självansvarig för att kunna bedriva affärer på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Vi är transparenta och ärliga i vår affärspraxis, och vi försöker alltid göra rätt sak, även när det är svårt eller obekvämt. Vi strävar också efter att vara konsekventa och rättvisa i vår behandling av kunder, anställda och andra intressenter, och att alltid agera för deras bästa.

Donera generöst

På RobinWoof anser vi att det är vårt företagsansvar att ge tillbaka till våra lokala och globala samhällen. Vi utformade vår affärsmodell i linje med principerna om effektiv altruism och vi lovade att donera 5 % av vår vinst till områden för djurskydd och djurrättsfrågor, såväl som andra viktiga frågor i vår tid. När du köper våra produkter gör du inte bara skillnad i ditt husdjurs liv utan också i livet för många många fler djur som inte har ett säkert och bekvämt hem som ditt.